A polgári búcsúztatásról

Szponzorált tartalom

Ki fogja majd mondani a temetésen a beszédet? Emiatt ne aggódjon, a megoldás kézenfekvő: mi tudjuk!

Segítséget nyújtunk Önnek, hogy a temetési szertartás méltó körülmények között kerüljön megrendezésre. Megszervezzük a polgári szertartás szerinti temetési beszédet. Amennyiben megbízik tapasztalatunkban, úgy az Ön igényeinek legmegfelelőbb polgári búcsúztató személyt fogjuk ajánlani az elhunyt temetési szertartásának lebonyolítására.

Polgári búcsúztatás menete

A búcsúbeszéd megkezdése elõtt halk várakozó zene szól a ravatalozóban. A búcsúztató személy a ravatalozóba megérkezve megáll az elhunyt koporsójánál vagy urnájánál és megkezdi a temetési beszédet. Ezzel a momentummal veszi kezdetét a temetési szertartás.

A búcsúztató személy a családdal előre egyeztetett búcsúzó szöveget adja elő, melyben lehetnek versek, énekek, esetleg imádságok is. Általánosan elmondható, hogy a beszéd elgondolkoztató momentumokat említ meg az elhunyttal kapcsolatban, illetve valamelyest megpróbál megnyugvást nyújtani a gyászoló egybegyűltek részére.

A ravatalozóból a gyászmenet – élén a búcsúztató személlyel – utolsó útjára kíséri az elhunytat a végsõ nyughelyéül szolgáló sírhelyhez. Itt a búcsúztató személy egy vers elszavalásával köszön el az elhunyttól, és utána a család nevében, a családtagokat egyenként, nevükön felsorolva véglegesen és visszavonhatatlanul örök búcsú vesz szeretett halottjuktól.

A koporsó behantolása vagy az urna sírba helyezése alatt énekszóval enyhíti a család fájdalmát. Végezetül – a temetési szertartás lezárásaként – a búcsúztató személy elsőként lép a közvetlen hozzátartozókhoz és részvétet nyilvánít.

Tájékozódjon munkatársainktól a szolgáltatás igénybevételi lehetetlenség az alábbi elérhetőségeken:

06 20 923-0769, 06 30/552-8017

35390A polgári búcsúztatásról