Bagolyaskő vár Salgótarján

Megosztom

Az 1200-as években épült Baglyaskő várának feltárásán dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Salgótarjánban, a leleteket kiállításon mutatják majd be – tájékoztatta az MTI-t az igazgatóság osztályvezetője hétfőn.

A hiánypótló munkát az Interreg VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Élő örökség elnevezésű projektjéből finanszírozzák – közölte Nagy Júlia, a BNPI Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztályának vezetője, hozzátéve: a salgótarjáni Baglyaskő Árpád-kori vára eddig csak írásos forrásokból volt ismert, terepi kutatások nem folytak a területen.
Az ásatásokat a salgótarjáni Dornyay Múzeum irányítja.
Mint ismertette, a feltárási szelvények kijelölése előtt megtörtént a lelőhely lézeres távérzékeléses felmérése és drónfelvételek is készültek. A fás szárú növényzettel nem borított részeken talajradaros felmérés is történt, amely a másfél-két méter mélységben lévő tárgyakról elektromágneses impulzusok segítségével adott képet. A felszínen fémkeresős módszerrel is történt kutatás. Ezek alapján négy feltárási szelvényt jelöltek kl.
Sikerült feltárni az 1200-as években épült Árpád-kori várhoz tartozó kettős védelmi vonal egy-egy részletét.
Az ismert források szerint a vár az 1300-as évek elején a Kacsics nemzetség tulajdonából Csák Máté tartományúr tulajdonába került, és miután ő veszteséget szenvedett Károly Róbert király ellen, a várat felhagyták.
Az osztályvezető tájékoztatása szerint már a fémkeresős vizsgálat is megcáfolta a korábbi ismereteket, hiszen az Árpád-koron kívül huszita időszakra, valamint Mohács utáni, Ferdinánd-kori időszakra utaló leletek is előkerültek, tehát voltak a várnak későbbi periódusai is. Az ásatások során korai Árpád-kori leleteket nem sikerült feltárni, azonban 13-17. századi leletek előkerültek. Mindezekből arra lehet következtetni – tette hozzá -, hogy az 1300-as évek elején elpusztult Árpád-kori várat a későbbi csatározások során újra használták, a védműveket megerősítették. Mint ahogy azt a kutatások más nógrádi várakban is megmutatták, a huszita, a török és a Rákóczi-szabadságharc idején vívott harcok során Baglyaskő is védelmi szerepet tölthetett be.
A területről korábban gyűjtöttek már őskori leleteket. ilyenek most is előkerültek valamennyi szelvényből. Feltártak három kemencét, három cölöphelyet és egy gödröt is, amiből arra lehet következtetni, hogy egy településrészletbe sikerült beleásni. Az előkerült kerámiatöredékekből az látszik, hogy az őskorban több kultúra is itt hagyta nyomát. A neolitikus/újkőkori zselizi, a középső rézkori és késő rézkori kultúrák, a korai/középső bronzkori hatvani és a késő bronzkori Kyjatice kultúra számos maradványa került elő.

Az ásatáson előkerült tárgyakat a szükséges vizsgálatok és konzerválás után, a feltárás befejezését követően kiállításon mutatják be vár maradványai mellett kiépített Baglyaskő Látogatóközpontban.


Megosztom

Hozzászolások