Közúti fejlesztések Debrecenben

Ismét egy jelentős kapacitásbővítő fejlesztés valósult meg a NIF Zrt. beruházásában Debrecen városában.

A Nyíl utca – Hadházi úti csomópont átépítésével és a Bem téren kialakított jobbra kanyarodó sávokkal a város egyik legveszélyesebb gócpontja vált biztonságosabbá, így az áthaladó autós forgalomban minőségi javulások várhatók.

A Nyíl utca – Hadházi út, valamint a Bem tér vonzáskörzetében 20 ezer autós halad át napi szinten. A csomópont korábbi kialakítása már nem tudta megfelelően kiszolgálni a növekvő forgalmi igényeket, gyakran fordultak elő torlódások a kereszteződésben.

A fejlesztés keretében a 33. sz. főutat 454 m hosszon, a csatlakozó szakaszt pedig 230 m hosszon építették át. A Bem téri csomópontban valamennyi szigettel elválasztott jobbra kanyarodó sáv és a gyalogos közlekedést szolgáló járda elkészült. A könyvtárnál jelentős sávbővítés valósult meg. A Homok utcai csatlakozásnál lévő autóbuszmegálló nagy teherbírású bazaltbeton burkolattal került kialakításra.

Befejeződött a burkolati jelek felfestése és a jelzőtáblák kihelyezése. Elvégezték a jelzőlámpák beüzemelését és összehangolását, valamint elkészült a főút Nyíl utcai szakaszának gyalogos védőkorlátja is.

A szakaszosan és sávosan építhető jelentős közműkiváltás (ivóvíz vezeték, csapadékvíz elvezető rendszer, távközlési hálózat, elektromos hálózat, közvilágítási hálózat, DKV felsővezeték tartó oszlopainak kiváltása, jelzőlámpa szabályozás alépítményi hálózata) és az azt követő útépítési munkák indokolták a megvalósítás időtartamának hosszát.

A fejlesztés a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, a Debreceni Mélyépítő Holding Kft. – ZEMPLÉNKŐ Kft. – “KE-VÍZ 21” Zrt. kivitelezésében, hazai forrásból valósult meg nettó 1.150.000.914. forint értékben.

37790Közúti fejlesztések Debrecenben