1908 – A kecskeméti posta épületének története

Most hogy országos viszonylatban több tucat posta is bezár – állítólag ideiglenesen – időszerű ez a cikk, ami 1908-ban íródott és az Alföldi Híradó első számában jelent meg 1908 július 24. a hírlap 1 számában.

Hogy ezt mi most meg tudjuk mutatni köszönhető a Digitális Tudománytárnak.

Az egész continensen nagy népszerűségnek örvend a mi magyar postarendszerünk. Igen gyakran megtörténik, hogy a külföldről jönnek hozzánk, hogy tanulmányozzák a mindenképen modern és a maga nemében páratlan posta- és távirda alkotásainkat.

És erre méltán büszkék is vagyunk. Azonban amennyire előnyben vagyunk e téren találékonyság dolgában a külföldél szemben, annyira elhanyagoltak külsőségben a mi posta viszonyaink. Szerencse azonban, hogy az ország nem minden részében van ez így. A legtöbb vidéki városainkban szép posta paloták emelkednek a magasba s úgy nemcsak lényegében, hanem külsőségben is impozánsak egyes posta épületeink. Sajnos itt Kecskeméten nem tapasztaljuk ezt, sőt mondhatnánk kényelem dolgában ázsiai viszonyok uralkodnak, ami postánknál.


Még csak néhány hete volt szó arról, hogy egy új posta épületet építenek a régi helyébe, mert már maga a posta igazgatóság is rájött arra, hogy a régi posta épület semmiképen sem alkalmas arra, hogy városunk közigényeinek megfeleljen. Ez a terv azonban egyelőre elaludt. Úgy értesülünk, hogy a posta igazgatóság a mostani posta helyiséget renováltatja.

Pedig ezáltal a helyzeten egyáltalában nincs segítve. Elsősorban egészségügyi szempontból is alkalmatlan sőt káros mostani posta helyiségünk, mert szűk, alacsony, nagyobb postai forgalom lebonyolítására nem alkalmas; azután dohosok a szobák, mert nem eléggé szélesek és szellősek. Ha néhány ember beszorul a fojtott levegő elviselhetetlenné teszi a
várakozást. Nagy hátránya a mai posta épületnek, hogy félreeső helyen van és fekvése a lehető legrosszabb. A postának a város központján a helye!


Ezáltal a közönségnek is hozzáférhetővé válik és a városban időző idegenek pedig pápaszem nélkül is rátalálnak. A fekvése olyan a mai posta épületnek, hogy a nap reggeltől estig oda tűz ablakaira. A redöket lebocsátani nem lehet, s mert a helyiség ellenkező oldalról nem kap világosságot. Elgondolható az a rettenetes hőség, mely ott uralkodik, de tiszta fogalmat csak az alkothat magának, aki személyesen győződött meg róla. Ha az ablakokat nyitva hagyják, akkor meg a szemben levő ajtókon keresztül jövő rettenetes léghuzat hajtja ki az embert. Úgy, hogy akinek a postán dolga akad, azon iparkodik, hogy onnan minél előbb kijuthasson. Most már ha a közönségnek is tűrhetetlen az a rövid ott tartózkodás, mit állhat ki az a szegény tisztviselő, aki egész nap ott robotol?

Arcanum.com – A múlt kor Digitális Tudománytára


De ez még nem minden. Ilyen nyári alkalmakkor, mikor a gyümölcskereskedelem nálunk óriási arányokat ölt, a postán is megsokszorozódik a munka. A felek egyes tisztviselők ablaka előtt tömegekben állanak és egymást taszigálják, lökdösik, hogy ki minél előbb szabadulhasson. E civódások a legtürelmesebb tisztviselőt is kihozzák sodrából és megzavarják munkájában. Ha rájuk szól, akkor meg a tisztviselőt szidják, szapulják. E bajokon is segíteni lehetne, ha új posta létesülne.


A fönt elősoroltak nyilvánvalóvá teszik egy új posta palota építésének szükségességét. Megkívánja ezt az állam, meg a város érdeke, de legjobban a közönség érdeke. A városi tanácsnak kellett volna leginkább azon lennie, hogy ez a terv minél előbb megvalósuljon. Egy modern postapalota a Rákóczi-úton emelné a város külső fényét is és pénzügyi szempontból is kifizetné magát. Az emeleti részeket ugyanis magánlakásokká lehetne átalakítani. A tisztviselők készséggel váltanának itt lakást s igy az épület könnyen értékesíthető volna.

Azért leghelyesebbnek tartanám, ha a városi tanács érintkezésbe lépne a posta igazgatósággal és maga venné kezébe az építtetést, az állam pedig úgymint eddig is vegye bérbe. Ez az ügy tehát sürgős intézkedést kíván, nehogy az állam újabb szerződést kössön a tulajdonossal és ennek következtében a posta palota építése ismét dugába dőljön.

Hozzászolások