Elkezdődött a szakmai munka

Megosztom

Lakiteleken a polgármesteri hivatal adott otthont az októberben megalakult megyei közgyűlés első ülésének. A tanácskozási napot Madari Róbert, Lakitelek polgármesterének köszöntője indította, aki bemutatta a település múltját és főbb nevezetességeit a politikusoknak és a meghívott vendégeknek.

A megyei önkormányzat az elmúlt ciklus értékelése során felülvizsgálta addigi működési rendszerének előnyeit és hátrányait. Ez alapján bizonyos szervezeti átalakításokat ítélt szükségszerűnek a még hatékonyabb munka és a 2019-2024-es önkormányzati ciklus régi és új célkitűzéseinek elérése érdekében. A testület elsőként döntött a hivatal egyes szervezeti egységeinek megújításáról, majd a két állandó bizottság – a Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottság és a Fejlesztésekért, Turizmusért és Klímaügyekért Felelős Bizottság – tagjairól és elnökéről, melyek a jövőben szakszerű segítséget fognak nyújtani a közgyűlés szerteágazó munkájához. Az ülésen a megyei önkormányzat két, korábbi nonprofit cégének – Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. – egybeolvadásáról is támogató döntés született. A két cég egyesítése mind struktúrájuk, mind a feladatellátás szempontjából indokolt volt, hiszen munkájuk összecsengett és mindvégig szoros együttműködésben zajlott. Az új cég a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. nevet kapta, mely január 1-jével kezdi meg működését. Feladatai közé többek között a megyei település- és turizmusfejlesztési pályázatok teljes körű koordinálása, pályázatfigyelés, stratégiák készítése, befektetésösztönzés és Bács-Kiskun megye új fejlesztési tervének elkészítése tartozik.

A megyei önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a vidék fenntartható fejlesztését és a népesség helyben tartását, melynek érdekében számos kezdeményezést indított útjára az elmúlt időszakban. Megyei ösztöndíjrendszert vezettünk be, hogy a fiatalokat helyben tartsuk és szakmához juttassuk, négy konzorciumi területen kifejezetten a megyei kötődést erősítő programsorozatot indítottunk útjára és hathatós lépéseket tettünk a rászorulók és hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, esélyteremtése érdekében. Ezen projektek előrehaladásáról hallhattak részletes beszámolót a közgyűlés tagjai.

A megyei közgyűlés 2019-2024-es ciklusának első ülésén a fentieken túl számtalan egyéb, az önkormányzat működését, valamint a megye egészét érintő döntés született meg, például a jövő évi költségvetés vagy a megyei önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködések terén, de szó esett a megyében mezőgazdasági tevékenyéget folytató őstermelők, kis- és közepes vállalkozások fejlesztési lehetőségeiről is.


Megosztom

Hozzászolások