Egy árverési hirdetés Borsodból 1867-ből

A Digitális Tudománytár segítségével a régmúlt évszázadok hírei is elérhetővé váltak digitális formában. Ha bekukkantasz, nem tudod abba hagyni.

Árverési hirdetés.
A diósgyőri korona uradalom részéről közhírré tétetik, hogy e folyó évi december hó 6-ik napján délelőtti 10 órakor Diósgyőrben az uradalmi tiszttartói irodában tartandó árverés útján a miskolczi 3 rózsa czimű vendégfogadó , felsőbb jóváhagyás fentartásával, a legtöbbet ígérőnek jövő 1868-ik évi január 1-je napjától egy esztendőre haszonbérbe ki fog adatni.
Diósgyőr, november 30-án 1867.

44120Egy árverési hirdetés Borsodból 1867-ből