Fiatalok! Jöjjetek Ajkacsingervölgybe!

Mi történt Ajkán 1956. július 1-én?Zalai Hírlap

Az Arcanummal kötött együttműködésünk keretében elindítottuk a “Digitális Történelem” blogunkat, az elmúlt 250 év feldolgozott és digitalizált sajtó anyagjaival.


Nem messze Ajka mellett, erdők övezte domboldalon, festői környezetben építette fel néhány évvel ezelőtt kormányzatunk az ajkacsingervölgyi Vájáriskolát.
Több, mint háromszáz boldog ifjú három éven át tanulja itt a bányászmesterség fogásait jól képzett oktatóktól, tanároktól. Kevesen vannak, kik közelebbről ismerik az iskola munkáját, noha sokan látogatják, s a szocialista munkaverseny terén elért eredményeivel országos hírt szerzett az intézet.
Zala megye jónéhány olyan tanulót adott már ennek az intézetnek, kikre méltán büszke lehet. Nagyon nehéz röviden ismertetni, hogyan is élnek ebben az iskolában a tanulók. A rendszeres elméleti és gyakorlati képzés mellett bőven jut idő a fiatalok kulturális és sportigényeinek kielégítésére is. Büszkék a tanulók arra, hogy saját erejükből olyan sportlétesítményeket alkottak, melyek számottevők országos viszonylatban is. Jól felszerelt könyvtár, játékszobák szórakoztatják a fiatalokat. A szakkörökben élvezettel dolgoznak, szakmai ismereteiken túl képezik magukat.
Most gyakorlóéves vájár Bakos Gyula, aki Bakról került a vájár iskolába. Átlag kétezer forintot keres ma is, megbecsült munkása a bányának. Egerváron mindenki ismeri Czeglédi Ernőt, aki két éven át kitűnő tanulója volt az intézetnek, s most jutalomból a
határidő előtt két hónappal szakmunkás bizonyítványt kapott. Iván József szintén Egervárról jött, kitűnő tanulmányával ebben a tanévben vizsgázott, s szeptemberben a pécsi bányaipari technikumban folytatja tanulmányait. Iván József mérnöknek készül.
Bázakerettyén ismert fiatal Belső Jenő, most elsőéves vájártanuló, akire büszkék lehetnek, hisz ő is kitűnő tanuló.

Mert a történelem nem lenne számodra ismert, ha nem lenne az arcanum.com az Arcanum adatbázisa


Most ismét új tanév közeleg. Ismét szeretettel várják Ajkacsingervölgyben a zalai fiatalokat.
Korszerű, gépesített bányáinkban egyre könnyebb a bányász munkája. S az intézet által képzett, nevelt új bányászgeneráció, a jövő vásárjai boldogan végzik munkájukat, s egyre több dicsőséget szereznek a „bányász”névnek.
Jelentkezni lehet 14 évtől 17 évig azoknak a fiataloknak, kik egészségileg megfelelnek a követelményeknek. Zalai fiatalok, mutassatok példát továbbra is, hogy minél több olyan fiatal tanuló kerüljön ki soraitokból, kikre a megye dolgozói büszkék lehetnek.
Szakmára való jelentkezéstekkel hozzájárultak második ötéves tervünk szénbányászatra vonatkozó célkitűzéseinek maradéktalan végrehajtásához.
Jelentkezni lehet a járási tanácsok vb. munkaerőgazdálkodási csoportjánál, ahol bővebb felvátágosítást is adnak.
Szeretettel vár benneteket az Ajkacsingervölgyi Intézet

42410Fiatalok! Jöjjetek Ajkacsingervölgybe!