A közúti áruszállítást továbbra is biztosítani kell

Megosztom

Karantén alatt is dolgozhat – amennyiben nem fertőzött –  az az árufuvarozásban résztvevő dolgozó (sofőr) aki megfelel az alábbi feltételeknek.

Tájékoztatás az Operatív Törzs a lakosság ellátásának biztosításához szükséges áruszállítás folyamatosságának biztosítása érdekében hozott döntéséről.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság, Izrael Állam és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező magyar állampolgárok esetében, akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén).

Ugyanakkor a lakossági ellátáshoz szükséges áruszállítás folyamatosságának biztosítása érdekében felmerülhet, hogy a hatósági házi karanténba utalt, de a fertőzés jeleit nem mutató magyar állampolgárságú járművezetők bizonyos feltételekkel ismételten munkába álljanak. Erre figyelemmel az Operatív Törzs az alábbi döntést hozta.

A magyar állampolgárságú személy a 14 napos hatósági házi karantén tartama alatt az alábbi feltételek, illetve előírások megtartása mellett folytathat a lakossági ellátáshoz szükséges áruszállításhoz kapcsolódó járművezetői feladatokat:

  • a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, továbbá nem tapasztalja magán a COVID-19 betegség tüneteit, és ezt a munkáltatója is így ítéli meg,
  • a számára kijelölt hatósági házi karantén helyszínének elhagyásáról az illetékes járványügyi hatóságot (a határozatot hozó járási hivatalt) értesítette,
  • a gépkocsi megfelelő mennyiségű védőfelszereléssel (kesztyűvel és maszkkal), valamint fertőtlenítőszerrel van ellátva,
  • a járművezető a fülkében rendszeresen alkalmazza a fertőtlenítő szert az általa megérintett kezelőszervek, berendezések fertőtlenítésére,
  • az egyszer használatos kesztyűket minden alkalmazás után cseréli,
  • a járművezető a rakodásban nem vehet részt, lehetőleg a gépjármű vezetőfülkéjében kell tartózkodnia,
  • a fuvarokmányok átadásakor a járművezető és az ügyintéző egymással nem érintkezhet, és
  • az áruelhelyezésről, a rakomány rögzítéséről a felrakást követően a járművezető önállóan győződhet meg.

Az előzőekben részletezett előírás – mint a Kormányrendelet 3/A. §-ában foglaltak alapján megállapított egyedi magatartási szabály – megtartása esetén az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója által (a Kormányrendelet 3/A. §-a alapján) biztosított, a hatósági házi karantén alóli felmentést megadottnak kell tekinteni.


Megosztom

Hozzászolások